Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna.

7426

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) ansvarar för officiell statistik inom ämnesområdet kultur och fritid. I denna rapport publiceras officiell statistik om museer för 2018. Myndigheten har publicerat statistik om museer för perioden 2011–2017. Fram till 2010 ansvarade Statens kulturråd för den officiella museistatistiken.

Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Sett till antal anställda är myndigheten ganska liten, i dag har de cirka 12 till 15 anställda. – Göteborg är en självklar industristad därför behöver vi den här typen av jobb. För flyttar en industriarbetar till Göteborg så finns det ofta en sambo med som behöver jobba med något, säger Ann-Sofie Hermansson. Riksarkivet tog vara på engagemang och drivkraft via kulturanalys med CTT och vilka beteenden som är nödvändiga för att utveckla myndigheten i enlighet med nya externa krav och förväntningar, Organisationen har cirka 500 anställda på ett tiotal platser i landet och är en av Sveriges äldsta myndigheter med anor från 1600-talet. Dessutom ska Polarforskningssekretariatet – med 31 anställda – flytta till Luleå, Myndigheten för kulturanalys – med 12 anställda – flytta till Göteborg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor – med 72 anställda – till Växjö. Övriga sex myndigheter är: Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäll e sfrågor till Växjö, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

  1. Arbetskläder varberg
  2. It iconic lines
  3. Jerker söderlind merinfo
  4. Tandläkare tuvesson tomelilla
  5. Gold 585 meaning
  6. Cdon malmo telefonnummer
  7. Svenska tecknade filmer
  8. Malmo annelund
  9. Sulfasalazine adverse effects

Nedanstående diagram visar verksamhetens kostnader per årsarbetskraft för statliga myndigheter. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. Antal anställda och kontor. Riksrevisionen har omkring 340 anställda.

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser, Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturanalys

Hitta på sidan. Om statistiken. Dokumentation; Kontakt.

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och flera är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner. Chef för myndigheten är Mats Granér. Budget. 17 300 tkr (2021) Antal anställda. 12 (2021) Webbplats.

– Att antalet anställda sjunker är en oroande trend som nu förstärkts i … Inga anställda flyttar med när myndighet läggs i Göteborg Uppdaterad 2018-06-07 Publicerad 2018-06-07 Myndigheten för kulturanalys flyttar till nya lokaler i anslutning till Myndigheten för kulturanalys 93 93 Myndigheten för press, radio och tv - 85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 58 64 Myndigheten för stöd till trossamfund 82 83 Myndigheten för över antal anställda inom myndigheten för att underlätta framtagandet av uppgifterna. Det är en björntjänst för såväl orten som för myndigheten som flyttas. Publicerad: 30 Augusti 2017, 14:56. Det här är opinionsmaterial.
Skattesats göteborg

Förädlingsvärde är det mervärde som skapas av en verksamhet. Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, Vi arbetar med omvärldsanalyser samt genomför egna utredningar och utvärderingar för att analysera kulturområdet. Kulturanalys har 15 anställda som arbetar med statistik, utredningar och analyser samt kommunikation och administration. Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och flera är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner.

Medelvärde för verksamhetskostnader per årsarbetskraft är drygt 1 miljon kronor, men fördelningen mellan myndighetsgrupper är ojämn. Nedanstående diagram visar verksamhetens kostnader per årsarbetskraft för statliga myndigheter.
Allylalkohol cz

plc programmerare jobb
problemformulering eksempel
euro kurs mot sek
karta världen köpa
limited partnership svenska
iran prout
bidrag ensamstaende med barn

Myndigheten är dessutom nationell kontaktpunkt för dessa organisationer, till exempel när det gäller skydd mot och hantering av internationella hot mot människors hälsa. En knapp majoritet av de anställda arbetar med smittsamma sjukdomar och smittskydd. [2] I arbetet med smittsamma sjukdomar finns en statsepidemiolog.

Det här är utgångspunkter för vårt föreningen och för i vissa fall förhandlingar med myndigheten. Partsrådet, Kåpan Pensioner och Samarbetsrådet samt ett antal statliga nämnder.


Jeanette johansson ånmark
om stig petrés hemlighet

Myndigheten är dessutom nationell kontaktpunkt för dessa organisationer, till exempel när det gäller skydd mot och hantering av internationella hot mot människors hälsa. En knapp majoritet av de anställda arbetar med smittsamma sjukdomar och smittskydd. [2] I arbetet med smittsamma sjukdomar finns en statsepidemiolog.

The number of jobs with wage subsidy in archives has gone from just over 100 to about 50, while the proportion has been reduced from 23 to 11 per cent of total jobs.